Kategorije

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

 

Sa ponosom obaveštavamo prijatelje i saradnike naše kompanije, kao i potencijalne klijente da je TiCo Computers postao nosilac sertifikata o kvalitetu poslovanja ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013 o bezbednosti informacija.

 

 

Šta je ISO 9001:2015 standard?


ISO 9001:2015 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS). Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca.

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa . Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Značaj ISO 27001:2013 standarda


Svaka organizacija ima za cilj da svoje klijente i poslovne partnere uveri da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste profesionalno i sigurno. Niko ne želi da sarađuje sa kompanijom koja ne odaje utisak poverljivog partnera, a to je moguće samo ako pokažete da uvek vodite računa o onome sa čime raspolažete.

Procena rizika je jedan od najkritičnijih koraka implementacije ISMS, ne samo zato što je rezultat procene rizika temelj za planiranje i provođenje potrebnih kontrola, već i zbog samog postupka i metodologije provođenja procene. Da bi se moglo pristupiti proceni rizika, nužno je da konsultanti i zaposleni u firmi,  dobro znaju mehanizme i relacije ugrožavanja bezbednosti informacija.

Koje su prednosti posedovanja ISO 9001:2015 i 27001:2013 sertifikata?


Rast i razvoj kompanije zavisi od njenih saradnika i vizije kojoj teži, na tom putu se uvek nalazi na određene prepreke na koje ne treba trošiti vreme već reagovati munjevito i efekatno. Kvalitet i bezbednost podataka su jedan od najbitnijih faktora za siguran put unapredjenja odnosa sa klijentima. Naša kompanija se godnima trudila da održi kontinuitet u ovom segmentu poslovanja.