English language
Zatražite ponudu

Jednostavna obrada velikog broja artikala

  • - Visok stepen automatizacije kod ažuriranja velikog broja artikala
  • - Preuzimanje dodatnih sadržaja o artiklima
  • - Rešen je problem neažurnosti stanja lagera na internet prodajnom mestu

Integracija sa vašim informacionim sistemom

  • - Visok stepen integracije sa postojećim Informacionim sistemom korisnika
  • - Prikaz lagera izdvojenih magacina
  • - Import lagera I cenovnika od dobavljača
  • - Export lagera i cenovnika kupcima